СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

IMTD – INTERNATIONAL

“Інтернаціональний провайдер” міжнародної ресурсної допомоги для членів товариства із різних країн світу.

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІНТЕРНЕШНЛ (CS IMTD  -INTERNATIONAL, ЄДРПОУ: 42661077) –  це потужне міжнародне кооперативне співтовариство, зареєстроване в Україні, що об’єднує велику кількість фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені: у розвитку кооперативного руху, ділової активності, зміцненню виробничих потужностей, збільшенню товарообігу, налагодженні міжнародної співпраці та підвищенні економічного статусу своїх країн.

 

 

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО АйЕмТіДі – ІНТЕРНЕШНЛ будує розгалужену мережу представництв і партнерських філій на території України та в інших країнах світу, а саме в Америці, Грузії, Молдові, Туреччині …

Нині в Україні діють більше 120 філій IMTD International. Ми чекаємо, що з часом в кожному населеному пункті України буде одна філія.

Кооперативна модель з усіма її перевагами буде розповсюджена в багатьох інших країнах, що мають інтерес до нашої допомоги для подальшого економічного розвитку, відповідно до автентичності культур і національних цінностей країн.

 

 

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО IMTD – INTERNATIONAL має інтернаціональну направленість та дотримується правил та принципів розвитку національної та міжнародної кооперації.

Сьогодні в основі кооперативної ідеології лежать кооперативні цінності – взаємна допомога, взаємна відповідальність, рівність, справедливість і солідарність. Ці моральні загальнолюдські цінності несуть в собі образ кооперативного ідеалу, тобто вищої мети спільної діяльності.

Сучасна світова економічна система є продуктом складної еволюції системи міжнародних економічних відносин, що виникла в результаті поглиблення міжнародного розподілу праці і розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва. Більше того, процеси глобалізації економічних стосунків, що розвиваються в останні десятиліття, супроводжуються інтеграцією країн і регіонів, їх тіснішою співпрацею один з одним і транснаціоналізацією виробництва і фінансів.

У цих процесах міжнародній кооперації належить особлива роль в тому числі IMTD International.

По-перше, кооперація є потужним чинником економічного зростання, оскільки сприяє поглибленню спеціалізації виробництва і міжнародного та міжрегіонального розподілу праці, раціональнішому використанню економічних ресурсів (капіталу, праці, природних ресурсів), технічному прогресу, зростанню продуктивності праці і, у результаті, підвищенню ефективності громадського виробництва.

По-друге, кооперація є найважливішим інструментом зниження собівартості продукції, що виробляється, прискорення передачі нових технологій, а також зниження ризиків в роботі підприємств-кооперантів.

По-третє, в сучасній економіці кооперація розглядається як певний інститут регулювання і координації економічних стосунків в різних сферах діяльності. А з урахуванням того, що міжнародна кооперація призводить до виникнення нових форм організації праці і капіталу – і як соціальноекономічний інститут.

Міжнародна кооперація як довгострокові економічні стосунки між суб’єктами економіки різних країн в різних сферах діяльності невідривно пов’язана з інтеграцією. Інтеграційні процеси мають різні структурні рівні.

На мікрорівні – це вертикальна інтеграція підприємств, яка охоплює увесь виробничо-збутовий ланцюжок від того, хто добуває ресурси до торгової мережі, і горизонтальна інтеграція підприємств, при якій об’єднуються підприємства однієї галузі.

На регіональному і національному рівнях – це формування комплексу взаємодіючих господарюючих суб’єктів, розташованих на одній території.

На глобальному рівні – інтеграція характеризує процеси економічного зближення (аж до злиття) національних господарств, що ґрунтуються на проведенні цими країнами погодженої міждержавної економіки і політики і на розвитку стійких взаємозв’язків між суб’єктами національних економік.

Налагодження торговельно-економічних зв’язків на довгостроковій основі сприяє поглибленню спеціалізації виробництва, зниженню собівартості продукції, що випускається, прискоренню передачі інновацій, залученню фінансових ресурсів і, як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності фірм, регіонів і країн.

 

 


CONSUMER SOCIETY IMTD -INTERNATIONAL — це “Інтернаціональний провайдер” міжнародної фінансової допомоги для членів товариства із різних країн світу.

Форми фінансової допомоги: інвестиції, кредити, позики та Міжнародна Технічна Допомога (гранти).

Співпраця із середнім і великим бізнесом розглядається через діяльність «Бізнес-асоціації» для об’єднання спільних зусиль в галузі міжнародного маркетингу, консалтингу, логістики та міжнародної кооперації – за сприяння та під контролем міжнародних миротворчих інституцій та донорських організацій.

Масштабну, багатогранну допомогу у реалізації програм АйЕмТіДі ІНТЕРНЕШНЛ надає відомий і шанований у всьому світі Інститут багатовекторної дипломатії ( IMTD ) – заснований послом США в ООН Джоном У. Макдональдом в 1992 році (Арлінгтон, США). Діяльність IMTD сприяє досягненню спільної мети – миру на планеті, зміцненню взаємозв’язку діяльності окремих особистостей, установ і спільнот задля поліпшення життя людей.

Члени СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА АйЕмТіДі ІНТЕРНЕШНЛ матимуть право на низку послуг, призначених для поліпшення своїх фінансових можливостей, включаючи навчання, допомогу в наданні запитів на гранти і зв’язки з інвесторами, а також міжнародний маркетинг своїх товарів і послуг через спеціалізовану комісію з торгівлі.

Торгова комісія, розташована у Вашингтоні, округ Колумбія, надаватиме ліцензії, дозволи, логістику і доступ до ринків в Сполучених Штатах, Європі і якомога більше інших регіонах і країнах у всьому світі, стежачи за різноманітністю та намагаючись пом’якшити політичні залежності і економічні спади.

Дійсними членами Торгової комісії є: міжнародний бізнесмен Девід Картозія, адвокати і лобісти Роберт Келлі і Майкл П. Фланаган, а також некомерційний виконавчий директор Карен Дікман.

                       Звернення президента IMTD Майкла Фланегена

 

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО АйЕмТіДі ІНТЕРНЕШНЛ веде прозору публічну діяльність і сприяє безперешкодному поширенню правдивої інформації, щодо реалізації власних Програм: інформація в мережі Інтернет, ЗМІ, відеозвіти (щомісяця виходитиме фільм про діяльність Товариства), веб-семінари, конференції та багато іншого.

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО IMTD International – це унікальний організаційно-правовий інструмент, що зменшує до мінімуму ризик фактор країни і відкриває широкі можливості для безпечної співпраці бізнесу з міжнародними донорськими організаціями.

Девіз IMTD International
РАЗОМ — МИ МОЖЕМО ВСЕ!

Написати нам листа