044 333 7374 imtdint@gmail.com

Шановні відвідувачі.

Сайт знаходиться на реконструкції, тому інформація на ньому не повна

ПРОЕКТ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО IMTD-INTERNATIONAL

Інтернаціональний провайдер міжнародної ресурсної допомоги для членів товариства із різних країн світу

Девіз IMTD International
«РАЗОМ — МИ МОЖЕМО ВСЕ!»

Споживче Товариство «Ай.Ем.Ті.Ді. ІНТЕРНЕШНЛ», це офіційний представник в Україні Інституту багатовекторної дипломатії IMTD (США).

Інститут багатовекторної дипломатії (IMTD) – є ініціатором та Головною організацією по реалізації програми “Оздоровлення економіки” для України, Грузії та Молдови, як для країн пострадянського простору, що постраждали у наслідок локальних військових конфліктів та у подальшому, ще для багатьох країн світу.

Програму “Оздоровлення економіки” розроблено інтернаціональною командою проектного стратега-аналітика, автора Програми – Давида Картозія (США).

Мета ПРОГРАМИ – надання міжнародної комплексної гуманітарної допомоги населенню України від неурядових миротворчих організацій та інших благодійних джерел; розвиток кооперації в Україні; надання системної організаційної, фінансової та експертної допомоги представникам малого та середнього бізнесу; сприяння налагодженню співпраці з органами державного управління та місцевого самоврядування у питаннях: децентралізації, розвитку економіки, соціальної сфери, територій, інфраструктури та комунального бізнесу в Україні, просвітницька та освітня діяльність.

Місія ПРОГРАМИ – поширити культуру наскрізної громадської співпраці і об’єднати окремих людей у нове прогресивне, свідоме солідарне суспільство.

 ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ – це унікальний багатовекторний інструмент який дозволяє реалізувати «Бізнес-ідеї» і «Бізнес-стартапи», підтримати «Працюючий бізнес, фермерство і виробництво», розширити «Товарні і ресурсні ринки», розвинути «Інфраструктурний бізнес територіальних громад», наповнити благодійні та соціальні фонди, збільшити обсяги отримання Україною гуманітарної допомоги задля впровадження новітніх форм і підвищення рівня соціального захисту населення, а також відродження територій, що постраждали у наслідок збройних конфліктів.

СТ «Ай.Ем.Ті.Ді. ІНТЕРНЕШНЛ» – головний реалізатор Програми «Оздоровлення економіки» в Україні та «Інтернаціональний провайдер» міжнародної ресурсної допомоги, з різних країн світу, для членів товариства. СТ IMTD International об’єднує велику кількість фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені: у розвитку кооперативного руху, ділової активності, зміцненню виробничих потужностей, збільшенню товарообігу, налагодженні міжнародної співпраці та підвищенні економічного статусу своєї країни.

Структура реалізації программи "Оздоровлення економіки України"

СТ IMTD International будує розгалужену мережу представництв і партнерських філій на території України.

Ми йдемо шляхом народної дипломатії та свідомої міжнародної кооперації, за для і в ім’я захисту, інтересів України та українського народу!

Споживче Товариство “АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІНТЕРНЕШНЛ” – це досконала, багаторівнева організаційна структура, що створена за найвищими світовими стандартами в рамках Українського правового поля, на основі Українського законодавства і Конституції України.

Дотримуючись державного протоколу, статусу міжпосадових відносин та ділового етикету  IMTD International проводить планомірно, методично та цілеспрямовано регулярні “фізичні” консультативно-дорадчі зустрічі з керівниками усіх гілок Української влади.

Пройшов обмін офіційним листуванням між  IMTD International та відповідно: Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, обласними та міськими Радами, обласними та міськими Державними Адміністраціями у всіх регіонах України.

Реалізатор Програми «Оздоровлення економіки» в Україні Споживче Товариство IMTD International — відкрита, публічна організація з найвищим рівнем комунікабельності. Споживче Товариство «Ай.Ем.Ті.Ді. – ІНТЕРНЕШНЛ» веде прозору публічну діяльність і сприяє безперешкодному поширенню правдивої інформації, щодо реалізації власних програм: інформація в мережі Інтернет, ЗМІ, відеозвіти, веб-семінари, конференції та багато іншого.

СТ IMTD International не бере участь у політичній діяльності, не втручається у діяльність Держави, релігійних конфесій, інших державних та не державних організацій, не підтримує тероризм та військові конфлікти, але повністю підтримує всі офіційні органи діючого державного управління в Україні.