+380 96 451 09 72 imtdint@gmail.com

Фізична особа (далі – Заявник), під час реєстрації (створення особистого кабінету) на сайті Споживчого Товариства «АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» (далі – Товариство), надає згоду Товариству на обробку своїх
персональних даних, у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.
1. Заявник надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір,
систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у
тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, у т.ч. з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем, в наступних цілях:
• перевірка відповідності Заявника вимогам Товариства до Позичальника, у т.ч. за даними бюро
кредитних історій, операторів телекомунікаційних послуг та будь-яких інших осіб;
• укладення та виконання кредитного договору;
• ведення Товариством облікової та реєструючої системи;
• захист прав та законних інтересів Товариства;
• повідомлення про продукти, послуги та інші пропозиції Товариства та його партнерів, контрагентів;
• статистичного аналізу;
• виконання Товариством вимог законодавства.
2. Перелік персональних даних, на обробку яких Заявником дається згода не є виключним та складається
зокрема з наступної інформації стосовно Заявника:
• прізвища, ім’я та по батькові;
• статі та віку;
• дати і місця народження;
• ідентифікаційного номеру платника податків;
• відомостей про документ, який посвідчує особу (паспорт);
• адреси реєстрації і фактичного місця проживання;
• освіти та навчальних закладів;
• відомостей про роботодавців, місце роботи та трудовий стаж;
• відомостей про фінансовий та майновий стан;
• реквізитів банківського рахунку / платіжної картки;
• номеру мобільного телефону;
• адреси електронної пошти;
• іншої інформації, що міститься в документах/повідомленнях, наданих Заявником Товариству (далі –
Персональні дані).
3. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці визначається Товариством згідно вимог
чинного законодавства України та внутрішніх правил Товариства, складених у відповідності з цими
вимогами.
4. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (зокрема, адвокатам,
судам, бюро кредитних історій, фінансовим установам, партнерам, контрагентам, особам на користь яких
продається (відступається) право вимоги за кредитним договором, державним та приватним виконавцям,
операторам телекомунікацій, мобільного та поштового зв’язку та іншим особам) без необхідності
додаткового повідомлення чи узгодження із Заявником наміру такої передачі, якщо це необхідно для
досягнення цілей обробки.
5. Заявник підтверджує, що:
• надані ним відносно себе дані та інформація є точними і достовірними;
• надана ним згода на обробку персональних даних є безумовною та необмеженою строком дії;
• йому відомо про його права, як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», цілі обробки даних і осіб, яким такі дані передаються, місцезнаходження
Товариства та інші необхідні у зв’язку з наданням цієї згоди відомості, і не потребує додаткового
письмового інформування про них.