+380 96 451 09 72 imtdint@gmail.com

Постулати корпоративної філософії та морально-етичних норм діяльності СТ IMTD International

• Всі члени СТ беззаперечно дотримуються “12 ПРИНЦИПІВ I.M.T.D.”

• Бачити в кожній Людині — ЛЮДИНУ. Поважати її ОСОБИСТІСТЬ, ПРАВА та СВОБОДИ;

• Всебічний розвиток “Громадського партнерства” задля покращення рівня життя і зміцнення Країни через розвиток і покращення рівня життя її Громадян;

• Відсутність пріоритетних та пільгових умов серед членів товариства, одного перед одним, під час реалізації Цільових програм Товариства;

• Єдиний ПРІОРИТЕТ СТ — БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ! Ця діяльність регламентується Рішеннями СТ та Спеціальними програмами СТ;

• Повна Прозорість та Публічність діяльності СТ;

• Неприпустимість жодних ознак КОРУПЦІЇ у діяльності членів СТ;

• Неприпустимість жодних ознак ШАХРАЙСТВА у діяльності членів СТ;

• Заборона для членів СТ, прямими чи опосередкованими діями, підтримувати: тероризм, міжнаціональні та релігійні конфлікти, торгівлю зброєю, людьми, наркотичними та епідеміологічними компонентами, забороненими хімічними сполуками, несанкційоване захоронення ядерних та промислових відходів, нанесення шкоди флорі, фауні, довкіллю та екології планети, пошкодження та знищення національних, історичних, культурних об’єктів та пам’яток;

• СТ не втручається у діяльність Держави, Релігійних конфесій, інших державних та не державних організацій, окрім випадків реалізації права добровільної участі СТ у інших Організаціях на правах Колективного члена за рішенням Загальних зборів СТ;

• Заборона на використання адміністративних, організаційних, інформаційних, фінансових та матеріальних ресурсів СТ для агітаційної роботи та змушення до примусової участі членів СТ у Політичних партіях, Релігійних, Громадських об’єднаннях, та інших організаціях не порушуючи при цьому право громадян на добровільне волевиявлення поза межами інтересів та діяльності СТ;

• Участь у СТ базується на засадах взаємоповаги та взаємодопомоги.