fbpx
044 333 7374 imtdint@gmail.com

12 принципів IMTD International

ПРИНЦИП 1 — ВІДНОСИНИ Створення сильних міжособистісних та міжгрупових відносин як основи суспільства має важливе значення для просування процесу примирення, залучення людей до заохочення громадянського суспільства та забезпечення успіху широкого кола проектів.

ПРИНЦИП 2 — ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В будь-якому проекті, IMTD робить довготривале зобов’язання перед людьми та процесами, які можуть зайняти багато років. Залучення до будь-якого проекту створює міцніші відносини між організаціями та людьми, встановлює партнерство та мережу та надає учасникам нові можливості.

ПРИНЦИП 3 — КУЛЬТУРНА СИНЕРГІЯ Висока оцінка і повага до культурної мудрості всіх сторін та творчої взаємодії підтримує довготривалі відносини та партнерські відносини, що забезпечує позитивні результати зусиль.

ПРИНЦИП 4 — ПАРТНЕРСТВО Створення партнерських відносин та моделювання спільного процесу з місцевими спільнотами та, органами самоврядування та іншими установами є основою операцій IMTD.

ПРИНЦИП 5 — ДОДАТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ IMTD здатний використовувати різні відповідні технології та методи, які відповідають унікальним потребам в кожній ситуації.

ПРИНЦИП 6 — Сприяння IMTD служить посередником, допомагаючи сторонам брати на себе відповідальність за власні мрії та долю. Тренінг та заохочення інших учасників до кроку вперед у процесі проекту гарантують безперервність ідей та принципів, що символізують інститут.

ПРИНЦИП 7 — ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ IMTD намагається надати людям можливість стати активними суб’єктами змін та позитивних перетворень у своїх відповідних спільнотах.

ПРИНЦИП 8 — ДОСЛІДЖЕННЯ (аналіз) ДІЙ Відображаюча, прозора практика, навчання на основі досвіду та дослідження дій є підставою для всіх заходів ІМТП, сприяє вивченню наукових досліджень, оцінці та оцінці, а також сприяє процесу навчання всіх залучених сторін.

ПРИНЦИП 9 — ЗАПРОШЕННЯ IMTD зазвичай бере участь у проектах за запрошенням приймаючої країни, організації чи спільноти. Готовність іншої сторони до участі в процесах примирення чи підготовки до розв’язання конфліктів сприяє успішній реалізації проектів, сприяє встановленню партнерських відносин та дружніх зв’язків між організацією та учасниками.

ПРИНЦИП 10 — Довіра Довгострокові відносини та партнерство навряд чи існуватимуть без взаємної довіри та прозорості в рамках системи.

ПРИНЦИП 11 — УПРАВЛІННЯ Довгострокове зобов’язання та партнерство визнають, що коли IMTD входить до системи, вона стає його унікальною частиною: зацікавленим, дбайливим та відповідальним партнером.

ПРИНЦИП 12 — ТРАНСФОРМАЦІЯ Основними цілями діяльності Інституту є трансформація та каталізація змін на найглибшому рівні переконань, припущень та цінностей, а також поведінки та структури.