+380 96 451 09 72 imtdint@gmail.com

12 принципів IMTD-International

ПРИНЦИП 1 – ВІДНОСИНИ

Створення сильних міжособистісних та міжгрупових відносин як основи суспільства має важливе значення для просування процесу примирення, залучення людей до процесу, що сприяє розвитку громадянського суспільства та забезпечує успіх багатьох проєктів.

ПРИНЦИП 2 – ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Реалізовуючи будь-який проєкт, IMTD-International бере на себе довгострокові зобов’язання перед людьми та процесами, які можуть зайняти багато років. Відданість будь-якому проєкту створює міцніші відносини між організаціями та людьми, налагоджує партнерство, мережу та надає учасникам нові можливості.

ПРИНЦИП 3 – КУЛЬТУРНА СИНЕРГІЯ

Висока оцінка і повага до культурної мудрості всіх сторін та творчої взаємодії підтримують довгострокові відносини та партнерські стосунки, та забезпечують позитивні результати.

ПРИНЦИП 4 – ПАРТНЕРСТВО

Створення партнерських відносин та моделювання спільного процесу з місцевими спільнотами, органами самоврядування та іншими установами є основою операцій IMTD-International.

ПРИНЦИП 5 – ДОДАТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

IMTD-International здатна використовувати різні відповідні технології та методи, які відповідають унікальним потребам в кожній ситуації.

ПРИНЦИП 6 – СПРИЯННЯ

IMTD-International служить посередником, допомагаючи сторонам брати на себе відповідальність за власні мрії та долю, проводить тренінги та заохочує інших учасників до кроку вперед у проєкті гарантуючи безперервність ідей та принципів, які відстоює організація.

ПРИНЦИП 7 – РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

IMTD-International намагається надати людям можливість стати активними агентами змін та позитивних перетворень у відповідних спільнотах.

ПРИНЦИП 8 – ДОСЛІДЖЕННЯ (аналіз) ДІЙ

Рефлективна практика, вивчення досвіду та аналіз дій, які лежать в основі всієї діяльності IMTD-International, сприяють вивченню схоластичних досліджень, оцінці та визначенню, а також процесу навчання всіх залучених сторін.

ПРИНЦИП 9 – ЗАПРОШЕННЯ

IMTD-International бере участь у проєктах лише на запрошення країни, організації чи спільноти, що приймає. Волевиявлення іншої сторони брати участь у миротворчих процесах або навчанні з вирішення конфліктів сприяє успішній реалізації проєктів, встановленню партнерських відносин та дружніх зв’язків між організацією та учасниками.

ПРИНЦИП 10 – ДОВІРА

Довгострокові відносини та партнерство існують завдяки взаємній довірі та турботі про систему.

ПРИНЦИП 11 – ЗАЛУЧЕННЯ

Довгострокове зобов’язання та партнерство свідчить про те, що коли IMTD-International входить в систему, вона стає унікальною частиною цієї системи: зацікавленим, турботливим та відповідальним партнером.

ПРИНЦИП 12 – ТРАНСФОРМАЦІЯ

Основними цілями діяльності IMTD-International є трансформація та каталізація змін на найглибшому рівні переконань, припущень та цінностей, а також поведінки та структури.